Členové Národní rozpočtové rady

Členové Národní rozpočtové rady

Národní rozpočtová rada je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů. Předsedu Národní rozpočtové rady volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády. Další dva členové jsou rovněž voleni Poslaneckou sněmovnou, po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky.

Podmínkou pro jmenování do Národní rozpočtové rady je kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu mimo jiné také to, aby byl kandidát v oboru financí či makroekonomie uznávanou a zkušenou osobností s praxí v oboru v délce nejméně deset let. V současnosti působí Národní rozpočtová rada v tomto složení:

předseda Rady
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. (*1975)

mandát 2022 – 2028

Významný český ekonom Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze. Finančnímu a ekonomickému vzdělávání se věnuje také ve svém volném čase – je spoluzakladatelem a členem správní rady Institutu pro ekonomické vzdělávání INEV. Mojmír Hampl je autorem mnoha odborných ale i populárně naučných článků a publikací z oblastí jeho zájmu, mezi které patří makroekonomie, ekonomická historie či kryptoměny. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví. Do funkce člena Národní rozpočtové rady byl Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu zvolen v prosinci 2021. V roce 2022 byl pak Poslaneckou sněmovnou na návrh Vlády zvolen předsedou Národní rozpočtové rady. Jeho funkční období je šestileté.

člen Rady
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (*1978)

mandát 2018 – 2026

Jan Pavel je respektovanou osobností akademické sféry. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna zvolila v lednu 2018 na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl Jan Pavel na návrh centrální banky zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce znovu. Jeho mandát je tentokrát šestiletý a byl zahájen v lednu 2020.

člen Rady
Ing. Petr Musil, Ph.D. (*1977)

mandát 2022 – 2028

Petr Musil absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde dále působil jako odborný asistent a v roce 2007 obhájil svou disertační práci. Mezi jeho další působiště patřily Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky při ESF MU v Brně nebo Bankovní institut vysoká škola, kde mezi lety 2014 a 2016 vedl katedru financí a ekonomie. Od roku 2009 Petr Musil působí jako asistent katedry ekonomických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde vyučuje zejména kurzy mikro a makroekonomie. Od roku 2015 také přispívá do médií jako ekonomický redaktor, od roku 2020 na zpravodajský web CNN Prima News, a jako ekonomický expert či moderátor na stejnojmenné zpravodajské televizi. Na svém kontě má desítky odborných publikací zaměřených na oblasti fiskální, měnové či energetické politiky, trh práce a problematiky mzdové diferenciace. Jeho funkční období bude trvat do roku 2028.