Členové české a slovenské rozpočtové rady se setkali v Bratislavě

Členové české a slovenské rozpočtové rady se setkali v Bratislavě

První pracovní cesta, které se zúčastnili všichni tři členové Národní rozpočtové rady společně, vedla 21. května do Bratislavy. Eva Zamrazilová, Richard Hindls a Jan Pavel se tam setkali se svými protějšky z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – Ivanem Šramkem, Anettou Čaplánovou a Jurajem Kotianem.

Protože rozpočtová rada na Slovensku existuje už od roku 2012, zatímco ta česká vznikla až letos, neslo se setkání mimo jiné i v duchu sdílení zkušeností. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť od svého vzniku vydala už řadu publikací včetně sedmi zpráv o udržitelnosti veřejných financí. Národní rozpočtovou radu naopak její první podobná zpráva čeká letos na podzim. Zástupci obou rad proto diskutovali i o struktuře zprávy, kterou bude česká rozpočtová rada připravovat.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová svým slovenským kolegům v krátké prezentaci rovněž představila zákonný rámec, ze kterého Národní rozpočtová rada vychází a podmínky, ve kterých bude působit. Se slovenskou radou má ta česká společnou například nezávislost danou zákonem, byť na Slovensku jde na rozdíl od Česka o zákon ústavní. Obě rady naopak pracují s rozdílnou úrovní takzvané dluhové brzdy, jež má státy chránit před předlužením. Zatímco na Slovensku se automatické úsporné mechanismy spouštějí ve chvíli, kdy dluh sektoru veřejných institucí dosáhne poloviny ročního HDP, v Česku je tento limit o pět procentních bodů mírnější (55 % HDP).

Setkání členů Národní rozpočtové rady a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na snímku zleva: Richard Hindls (člen ČR), Jan Pavel (člen ČR), Anetta Čaplánová (členka SR), Eva Zamrazilová (předsedkyně ČR), Ivan Šramko (předseda SR) a Juraj Kotian (člen SR).