Závěry zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy

Závěry zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy

Závěry zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy (dále také jen „Výbor“ nebo „VRP“), které se uskutečnilo v pátek 12. listopadu 2021:

  • Výbor tentokrát nepřijímal stanovisko k makroekonomické ani k fiskální prognóze Ministerstva financí ČR. Výbor přistoupil na argumentaci ministerstva financí, že dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a také dle čl. 2 odst. 2 Statutu VRP musí Výbor vypracovávat hodnotící stanovisko pouze k makroekonomickým a fiskálním prognózám ministerstva, které jsou použity pro přípravu státního rozpočtu. Ten přitom bude pravděpodobně přepracováván v době, kdy mohou již být k dispozici lednové prognózy.
  • Členové Výboru souhlasili, že pokud by se výše uvedený předpoklad ministerstva financí nenaplnil, bude svoláno mimořádné zasedání, na kterém stanoviska k listopadovým prognózám doplní.
  • Jednání Výboru k listopadové makroekonomické prognóze a prognóze rozpočtových příjmů Ministerstva financí ČR pro roky 2021 a 2022 proběhlo formou diskuze. 
  • Diskuze k makroekonomické prognóze potvrdila dobrou shodu jejího celkového vyznění s názory jednotlivých členů Výboru. Ti vyjadřovali odlišné mínění nanejvýš ohledně výhledu dílčích ukazatelů, a to nikoliv se zásadní odchylkou. Ke struktuře poptávky probíhala diskuze zejména o tempu růstu soukromé spotřeby a tvorby fixního kapitálu. Z ostatních parametrů prognózy se pozornost soustředila hlavně na inflaci.   

„Makroekonomickou predikci Ministerstva financí považují členové Výboru za robustní a dobře zpracovanou, se znalostí informací dostupných do okamžiku jejího zveřejnění. Rizika případného nenaplnění této prognózy spočívají hlavně ve velmi dynamicky se měnícím makroekonomickém prostředí,” zhodnotil Pavel Sobíšek, předseda Výboru. 

  • Predikci příjmů rozpočtu veřejných institucí považovali členové Výboru v diskuzi za vyváženou. „Navzdory předpokladu nové predikce, že ekonomický růst zpomalí proti výhledu ze září 2021, byly celkové daňové příjmy přehodnoceny pro letošní i příští rok mírně nahoru o nižší desítky miliard korun. Za tím stojí především vyšší předpokládaný růst objemu mezd a platů, který navyšuje výběr sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob. Rizika nenaplnění tohoto předpokladu byla diskutována zejména v kontextu nejistého makroekonomického prostředí,“ říká Jakub Seidler, místopředseda Výboru.
  • Závěrem Výbor zpětně vyhodnotil prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2020 a přijal stanovisko, že se v celém tříletém období dobře shodovaly s prognózami a výhledy členů Výboru. „Makroekonomický šok, vzniklý v roce 2020 v důsledku pandemie, vedl v české ekonomice k hluboké recesi, která s předstihem nemohla být předpovídána,“ uzavřel diskuzi Výboru se zástupci ministerstva financí Pavel Sobíšek, předseda Výboru.

Materiály sloužící jako podklady pro veškerá dosavadní jednání Výboru jsou stejně jako všechna dosavadní stanoviska Výboru k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR