Závěrečný účet kapitoly

Závěrečný účet kapitoly

 

Dle § 33 odst. 4 zveřejňuje Úřad Národní rozpočtové rady účetní závěrku Úřadu ověřenou auditorem.

Vzhledem k tomu, že Úřad Rady vznikl v letošním roce, první zveřejněnou zprávou v této oblasti bude účetní závěrka za rok 2018.