Závěrečný účet kapitoly

Závěrečný účet kapitoly

Úřad Národní rozpočtové rady zveřejňuje účetní závěrku Úřadu ověřenou auditorem dle § 33 odst. 4 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.