Zástupci fiskálních rad se setkali v Bratislavě. Jednali o situaci v Itálii i moderních metodách prognózování

Zástupci fiskálních rad se setkali v Bratislavě. Jednali o situaci v Itálii i moderních metodách prognózování

Zástupci Úřadu Národní rozpočtové rady se 23. listopadu zúčastnili setkání evropských nezávislých fiskálních institucí (EU Independent Fiscal Institutions) v Bratislavě. Celodenní jednání se konalo v historické budově Národní rady Slovenské republiky a přítomni byli kolegové z fiskálních rad z celkem 23 evropských zemí, od Irska přes Chorvatsko a Lotyško až po Bulharsko.

V dopoledních hodinách proběhla diskuze o významu fiskálních rad a dopadech jejich činností. Jako příklad lze uvést zamítnutí návrhu italského rozpočtu na rok 2019 Evropskou komisí. Ta pro své rozhodnutí uvedla čtyři důvody, přičemž jedním z nich byla skutečnost, že italská nezávislá fiskální instituce Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nevyjádřila souhlas s makroekonomickou prognózou, o niž se návrh rozpočtu opíral. Postoj UPB a situaci v Itálii ve svém vystoupení přiblížil účastníkům setkání prezident této instituce Giuseppe Pisauro.

Odpolední program sestával z řady krátkých odborných příspěvků na téma makroekonomického a fiskálního nowcastingu. Pojem, který je známý například i z meteorologie označuje předpovídání velmi blízké budoucnosti, v případě ekonomie pak i odhadování vývoje v nedávné minulosti. Jedná se tedy o techniky a postupy, které lze využít k získání včasných odhadů hrubého domácího produktu a rozpočtových schodků ještě před zveřejněním oficiálních statistik. V tomto tematickém bloku vystoupila například akademička Laura Coroneo z University of York ve Velké Británii s příspěvkem o nowcastingu v oblasti úrokových měr. Pro Národní rozpočtovou radu a její analytický aparát tyto metody mohou být přínosem například při sledování vývoje hospodaření sektoru veřejných institucí, což je jeden z jejích úkolů daných zákonem.