Výroční zprávy

Výroční zprávy

Dle § 33 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. předkládá Národní rozpočtová rada výroční zprávu podle zákona o účetnictví a zprávu o plnění rozpočtu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku ministerstvu financí a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Výroční zprávu Rada zveřejní na svých internetových stránkách.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.