Výroční zprávy

Výroční zprávy

 

Dle § 33 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. předkládá Národní rozpočtová rada výroční zprávu podle zákona o účetnictví a zprávu o plnění rozpočtu nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku ministerstvu financí a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Výroční zprávu Národní rozpočtová rada zveřejní na svých internetových stránkách.

Vzhledem k tomu, že Národní rozpočtová rada vznikla v letošním roce, první zveřejněnou zprávou v této oblasti bude výroční zpráva za rok 2018.