Vyjádření Národní rozpočtové rady k aktuální situaci v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru

Vyjádření Národní rozpočtové rady k aktuální situaci v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru

Národní rozpočtová rada sleduje neustále se měnící situaci způsobenou pandemií COVID-19 a opatření, jež jsou v souvislosti s ní přijímána nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Informace následně vyhodnocuje především s ohledem na možné dopady těchto opatření na českou ekonomiku a na celé veřejné finance.

V této souvislosti NRR zveřejnila dne 20. března 2020 své nové vyjádření, v němž mimo jiné uvádí, že v současné době ještě není možné s dostatečnou přesností vyčíslit dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19. Už nyní je ale zřejmé, že k překonání výjimečné zdravotní a ekonomické situace budou nutná mimořádná fiskální opatření, jež si vyžádají změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

NRR se dále domnívá, že reakce fiskální politiky musí být rychlá a dostatečně masivní. V tomto kontextu proto vítá, že česká vláda již oznámila obecný rámec přímé a nepřímé podpory podnikatelů, firem i občanů. Za dílčí dobrou zprávu pro českou ekonomiku považuje také rozsah opatření, která na podporu svého hospodářství vyhlásilo Německo.

Takový krok zprostředkovaně pomůže také mnohým českým firmám, pro něž je Německo klíčovým vývozním trhem. Německá vláda může ekonomiku v avizovaném rozsahu až 550 miliard eur podpořit bez větších problémů mimo jiné díky tomu, že v posledních letech většinou uplatňovala proticyklickou fiskální politiku a vytvářela rozpočtové přebytky.

Výhodou České republiky oproti řadě jiných zemí EU je, že vstupuje do přicházející ekonomické krize s relativně nízkou úrovní veřejného dluhu, a tak má poměrně velký prostor pro fiskální stimul. Také institucionální nastavení fiskální politiky specifikované v zákoně č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (jmenovitě § 10, odst. 4), umožňuje v těchto specifických situacích překročení hraničních hodnot deficitu veřejných rozpočtů.

NRR ovšem upozorňuje, že ani při předpokládaném výrazném zvýšení deficitu veřejných rozpočtů nebude mít vláda k dispozici neomezené prostředky. Proto je nutné jednotlivá opatření zaměřovat tam, kde buď zabrání významným sociálním problémům spojeným například s krachy podniků, živnostníků či propouštěním, nebo přinesou značný pozitivní stimul tuzemské ekonomice s vysokým multiplikačním efektem.

Vyjádření NRR ke stávající situaci také obsahuje zmínku o tom, že je Úřad Národní rozpočtové rady v případě potřeby připraven nabídnout svoje odborné a analytické kapacity pro hledání a posuzování dalších možností, jak českou ekonomiku podpořit a pomoci jí tak stávající obtížnou situaci překonat. Sama Rada pak deklaruje, že bude při dalším vyhodnocování situace a dopadů opatření přijímaných v souvislosti s pandemií na oblast veřejných financí i na ekonomiku přihlížet k mimořádnosti situace a výjimečnému charakteru výdajů, které musí občanům České republiky pomoci vypořádat se nejen s vážnými zdravotními riziky, ale v neposlední řadě také s nepříznivými ekonomickými dopady pandemie na jejich životy.