Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 

Forma informací uveřejňovaných na těchto internetových stránkách je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě webových stránek Úřadu Národní rozpočtové rady a jejich obsahu bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a byl kladen důraz na co největší míru dodržování pravidel přístupnosti. Celý web je definován v relativních jednotkách, a tak je možné jeho obsah zvětšovat a zmenšovat pomocí běžných funkcí internetových prohlížečů.

Informace publikované v jiných formátech

Některé informace jsou na webových stránkách Úřadu Národní rozpočtové rady dostupné také v jiné než textové a hypertextové podobě. Jedná se především o dokumenty formátu PDF, DOCX či PPTX, které jsou buď příliš obsáhlé na publikování ve webovém formátu, nebo to jejich formátování a charakter neumožňují. Pro zobrazení dokumentů v těchto formátech jsou nutné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout (například Adobe Acrobat Reader pro PDF nebo software pro formáty kancelářské sady Microsoft Office). Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou opatřeny závorkou upozorňující na jiný formát cílového souboru.

Kontakt na správce webu

V případě problémů se zobrazením jakéhokoli dokumentu publikovaného na webových stránkách Úřadu Národní rozpočtové rady, kontaktujte prosím Úřad telefonicky na čísle 277 771 010 nebo prostřednictvím elektronické pošty na podatelna@unrr.cz a domluvte se se zástupci Úřadu na poskytnutí dokumentu zdarma v jiném formátu nebo na jiném vhodném postupu.
Tytéž kontaktní údaje prosím využijte i pro zaslání informací o případných problémech při zobrazování těchto internetových stránek a námětů, dotazů či připomínek týkajících se obsahu a zobrazení tohoto webu.