Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Úřad Národní rozpočtové rady se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky https://www.unrr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku mohou tvořit PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.unrr.cz

Stav souladu
Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari

Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari

Informace publikované v jiných formátech

Některé informace jsou na webových stránkách Úřadu Národní rozpočtové rady dostupné také v jiné než textové a hypertextové podobě. Jedná se především o dokumenty formátu PDF, DOCX či PPTX, které jsou buď příliš obsáhlé na publikování ve webovém formátu, nebo to jejich formátování a charakter neumožňují. Pro zobrazení dokumentů v těchto formátech jsou nutné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout (například Adobe Acrobat Reader pro PDF nebo software pro formáty kancelářské sady Microsoft Office). Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou opatřeny závorkou upozorňující na jiný formát cílového souboru.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 5. 12. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení dle metodiky Ministerstva vnitra.

Kontakt na správce webu

V případě problémů se zobrazením jakéhokoli dokumentu publikovaného na webových stránkách Úřadu Národní rozpočtové rady, kontaktujte prosím Úřad telefonicky na čísle 277 771 010 nebo prostřednictvím elektronické pošty na podatelna@unrr.cz a domluvte se se zástupci Úřadu na poskytnutí dokumentu zdarma v jiném formátu nebo na jiném vhodném postupu.
Tytéž kontaktní údaje prosím využijte i pro zaslání informací o případných problémech při zobrazování těchto internetových stránek a námětů, dotazů či připomínek týkajících se obsahu a zobrazení tohoto webu.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz