Stanoviska

Stanoviska Národní rozpočtové rady

2020

2019

2018

Stanoviska Výboru pro rozpočtové prognózy

2019

2018