STUDIE: Odhad náhradového poměru dávek důchodového pojištění

STUDIE: Odhad náhradového poměru dávek důchodového pojištění

V této studii je prezentována inovovaná projekce náhradového poměru, založená na zpřesněných předpokladech ohledně věkové struktury důchodů. Toto zpřesnění se promítlo do vývoje náhradového poměru v čase (nižší náhradový poměr do roku 2040 a naopak vyšší po roce 2045), v průměru je ale simulovaný náhradový poměr podobný, jako tomu bylo dle předchozí metodiky.

Do nové projekce jsme nově promítli také předpoklad o zavedení „výchovného“ a rovněž bonifikaci důchodů při dosažení určité věkové hranice, které jsme doposud nepředpokládali. Tyto vlivy samozřejmě projektovaný náhradový poměr zvyšují.

Hlavním rozdílem použití nové metodiky výpočtu náhradového poměru je ale přesnější určení náhradového poměru, a tedy i důchodů jednotlivých generací, což je klíčovou informací pro počítání tzv. mezigeneračních účtů.

Celou studii si můžete přečíst zde.