Vydali jsme Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Ukázala, že Česku hrozí dluhová past

Vydali jsme Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Ukázala, že Česku hrozí dluhová past

Národní rozpočtová rada v úterý 30. října vydala svou historicky první Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Z dokumentu, který Rada musí podle zákona předložit Poslanecké sněmovně vyplývá, že české veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné. Při zachování stávajícího nastavení daňových a výdajových politik by se Česká republika během následujících padesáti let dostala do bezvýchodné dluhové pasti. Dluh sektoru veřejných financí by se z 34,7 procenta HDP na konci roku 2017 zvýšil až na 230 % HDP v roce 2068. Důvodem je především stárnutí obyvatelstva a s ním spojené zvyšování nároků na penzijní systém.

 

Klíčová zjištění Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí:

  •  31 % bude pravděpodobně podíl osob ve věku 65 a více let na celkové populaci ve 60. letech 21. století,
  • v případě zachování současného nastavení daňových a výdajových politik by podíl veřejného dluhu na HDP začal od poloviny 30. let 21. století narůstat a v padesátiletém horizontu by se vyšplhal až na 230 % HDP,
  • výdaje na starobní důchody začnou během 30. let 21. století ze stávající úrovně 7 % HDP rapidně růst a budou kulminovat kolem roku 2059 na úrovni 12,9 % HDP,
  • 2,86 je počet procentních bodů HDP, o který by se muselo každý rok zlepšit primární strukturální saldo po dobu 50 let, aby na konci tohoto období dluh nepřesahoval hranici dluhové brzdy (55 % HDP),
  • 40 % je přibližná hranice podílu veřejného dluhu na HDP, která za současných podmínek zajistí, že v případě ekonomických problémů nedojde k aktivaci dluhové brzdy.

 

Podrobnější informace naleznete přímo ve Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, jež je ke stažení zde.