Výdajové rámce rozpočtu v roce 2020 překročí 1,5 bilionu korun

Výdajové rámce rozpočtu v roce 2020 překročí 1,5 bilionu korun

Vláda České republiky dnes na návrh ministerstva financí schválila rozpočtovou strategii pro rok 2019, která určuje závazné výdajové rámce. Podle nich pak bude sestaven návrh státního rozpočtu a státních fondů na rok 2019 a jejich střednědobé výhledy.

Z dokumentu vyplývá, že při přípravě rozpočtu na příští rok nebude možné počítat s výdaji vyššími než 1496 miliard korun. V roce 2020 už tato částka, jež může být změněna jen v případě odlišné makroekonomické prognózy nebo v krajních případech jako jsou živelní pohromy, vzroste na 1533 miliard korun. O rok později mají výdaje státního rozpočtu a státních fondů dosáhnout nanejvýš 1579 miliard korun.

Letos poprvé se ministerstvo financí při vypracovávání návrhu řídilo metodickými postupy, které odsouhlasila Národní rozpočtová rada. Rada následně zaujala k výdajovým rámcům souhlasné stanovisko, nicméně doporučila vládě, aby skutečné výdaje státního rozpočtu a státních fondů stanovila nižší.

„Plné vyčerpání výdajových rámců by vedlo k fiskální expanzi, která v současné fázi hospodářského cyklu není žádoucí, protože by mohla dále prohlubovat makroekonomické nerovnováhy. Neúplným čerpáním výdajových rámců bude naopak vytvořen prostor pro aktivní fiskální politiku v případě neočekávaného zhoršení hospodářského vývoje,“ uvedla Rada.

Leave a reply