Výbor pro rozpočtové prognózy

Výbor pro rozpočtové prognózy

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí, a to především z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění. Jde o prognózy, které následně při sestavování svého rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení Výborem je ministerstvo financí povinno zveřejnit a zohlednit při svých prognózách.

Výbor pro rozpočtové prognózy vznikl na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a členství v něm je čestnou funkcí. Členů Výboru musí být nejméně sedm a jsou jmenováni vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Funkční období členů výboru je tříleté.

Předpoklady pro funkci předsedy Výboru a členů Výboru, volba místopředsedy Výboru, jednání Výboru, práva a povinnosti členů Výboru, stanovení kritérií pro posuzování makroekonomických a fiskálních prognóz a vnitřní organizace Výboru se řídí statutem (PDF, 134 kB) a jednacím řádem Výboru (PDF, 147 kB) schváleným vládou na základě společného návrhu Ministerstva financí ČR a Národní rozpočtové rady.

Stávající Výbor pro rozpočtové prognózy je devítičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry. Předsedou Výboru byl v dubnu 2018 jmenován hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Složení Výboru pro rozpočtové prognózy:

Předseda : RNDr. Pavel SOBÍŠEK, hlavní ekonom UniCredit Bank

Místopředseda: PhDr. Jakub Seidler, Ph.D., hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku

Členové (v abecedním pořadí):

  • Ing. Petr Král, ředitel sekce měnové České národní banky
  • Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, hlavní analytička a vedoucí oddělení analýz Hospodářské komory České republiky
  • Ing. Martin Kupka, CSc., hlavní ekonom ČSOB
  • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., zástupce ředitele pro výzkum CERGE-EI a výkonný ředitel think tanku IDEA při CERGE-EI
  • doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., makroekonomický analytik Českomoravské konfederace odborových svazů
  • Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., makroekonomický analytik České spořitelny
  • Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA, hlavní ekonom Komerční banky