Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil predikce ministerstva financí jako realistické

Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil predikce ministerstva financí jako realistické

Výbor pro rozpočtové prognózy projednal na svém zasedání ve čtvrtek 29. srpna 2019 červencovou makroekonomickou predikci (včetně její srpnové aktualizace) a srpnovou fiskální prognózu ministerstva financí. Obě prognózy Výbor vyhodnotil z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění v letech 2019 a 2020 jako realistické. V případě makroekonomické predikce pro toto zařazení hlasovali celkem čtyři z osmi přítomných členů Výboru včetně předsedajícího. Hlasování o zařazení fiskální prognózy bylo jednomyslné. Zbylí dva členové desetičlenného Výboru byli z jednání omluveni.

„Při poměrně velké různorodosti názorů na vývoj dílčích makroekonomických parametrů a pravděpodobnosti naplnění rizik s nimi spojených se většina přítomných členů Výboru shodla, že se makroekonomická prognóza ministerstva jeví jako vnitřně konzistentní a v klíčových parametrech odpovídá jejich očekávání,“ řekl po zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy jeho předseda Pavel Sobíšek.

Svoje stanovisko k fiskální prognóze Výbor zdůvodnil tím, že rozpočtové příjmy pro roky 2019 a 2020 jsou podle něj predikovány Ministerstvem financí ČR v hlavních položkách realisticky a jako celek odpovídají makroekonomické prognóze ministerstva. V diskuzi nicméně řada členů poukazovala mimo jiné i na rizika nenaplnění plánovaných příjmů, a to jednak z důvodu případného zhoršení makroekonomické situace, jednak kvůli možnému opoždění legislativního procesu, jež by ovlivnilo diskreční položky rozpočtu. Členové Výboru se nicméně shodli, že jimi odhadované odchylky od fiskální prognózy ministerstva financí nejsou natolik významné, aby bránily v hodnocení prognózy jako realistické.

Výbor pro rozpočtové prognózy se na svém srpnovém zasedání ovšem nedíval jen do budoucnosti. Posoudil také prognózy a výhledy ministerstva financí pro uplynulý rok 2018 z hlediska jejich naplnění. Výbor ve svém stanovisku konstatoval, že prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2018 v celém tříletém období odrážely skutečný makroekonomický vývoj s dostatečnou přesností.