Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil nové predikce ministerstva financí jako realistické

Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil nové predikce ministerstva financí jako realistické

V pátek 9. listopadu se v prostorách ministerstva financí uskutečnilo letos již třetí zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy. Členové Výboru na něm hodnotili listopadovou makroekonomickou predikci ministerstva financí a také nové odhady daňových příjmů. Oba dokumenty Výbor ve svých závěrečných stanoviscích označil za realistické z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění v letech 2018 a 2019. Zatímco v případě odhadu vývoje ekonomiky je hodnocení Výboru stejné jako při posledním jednání v srpnu, u daňových příjmů došlo oproti létu ke změně. Srpnové odhady daňových příjmů totiž Výbor považoval za nadhodnocené. Listopadová úprava však posunula fiskální prognózu ministerstva financí směrem k realistickým hodnotám.

Pátečního jednání se zúčastnilo sedm z celkových deseti členů Výboru pro rozpočtové prognózy. Hlasování ohledně listopadové prognózy daňových příjmů bylo jednomyslné. Makroekonomickou predikci označilo za realistickou pět ze sedmi přítomných členů Výboru, zbylí dva se hlasování zdrželi.

Hodnocení makreokonomické predikce

Výbor pro rozpočtové prognózy ve zdůvodnění svého stanoviska uvedl, že očekávaný vývoj klíčových makroekonomických parametrů pro roky 2018 a 2019 odpovídá Makroekonomické predikci Ministerstva financí ČR z listopadu 2018. Z domácích faktorů se diskuze členů Výboru koncentrovala především na udržitelnost dynamiky růstu mezd a platů v příštím roce a na intenzitu soukromých investic. Ohledně zahraničního vývoje se členové Výboru shodli, že protirůstová rizika na globální úrovni (zejména brexit a protekcionistické tendence v mezinárodním obchodě) se oproti červencové prognóze dále zvýšila. Tato rizika však prozatím podle Výboru nelze v rámci makroekonomické prognózy dostatečně zachytit.

Podle předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy Pavla Sobíška byla diskuze o rizicích prognózy pro rok 2019 vyvážená. “Zazněly názory, že některé parametry, kupříkladu dynamika růstu mezd či soukromých investic, mohou být vyšší, než předpokládá prognóza MF. Stejně tak se ale objevil názor, že s ohledem na poslední méně příznivé údaje z ekonomiky se jeví prognóza MF jako mírně optimistická“, uvedl Sobíšek.

Hodnocení predikce daňových příjmů

Výbor pro rozpočtové prognózy se shodl, že očekávané rozpočtové příjmy pro roky 2018 a 2019 odpovídají Makroekonomické predikci Ministerstva financí ČR z listopadu 2018. Členové Výboru konstatovali, že Ministerstvo financí ČR snížilo očekávané daňové příjmy ve srovnání se srpnovou fiskální prognózou, a to konzistentně se změnou makroekonomické prognózy. Zároveň došlo k mírné úpravě výhledu daňových příjmů zejména v položce daně z příjmů právnických osob v souladu s dosavadním vývojem letošního roku, což podle členů Výboru posunulo fiskální prognózu směrem k realistickým hodnotám. „V hodnocení fiskální prognózy MF tentokrát panovala mezi členy Výboru velká shoda.“ uvedl předseda Výboru Pavel Sobíšek.