VÝBOR PRO ROZPOČTOVÉ PROGNÓZY VYHODNOTIL DUBNOVÉ PROGNÓZY MINISTERSTVA FINANCÍ JAKO REALISTICKÉ

VÝBOR PRO ROZPOČTOVÉ PROGNÓZY VYHODNOTIL DUBNOVÉ PROGNÓZY MINISTERSTVA FINANCÍ JAKO REALISTICKÉ

Výbor pro rozpočtové prognózy (Výbor) na svém čtvrtečním jednání dne 14. dubna 2022 vyhodnotil dubnovou makroekonomickou predikci ministerstva financí pro roky 2022-2023 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 6 z 7 přítomných členů Výboru, jeden ze členů se přiklonil ke zhodnocení prognózy jako optimistické.

Členové Výboru shledali prognózu konsistentní s aktuálně dostupnými informacemi. V diskusi byla zdůrazňována mimořádnost kumulace externích šoků, vytvářející značná oboustranná rizika v jednotlivých složkách prognózy i jejím celku. Aktuální válka však zvyšuje nejistoty ohledně dalšího vývoje – její pokračování může v dalších měsících působit na řadu ukazatelů negativně. Vysokoinflační prostředí označili někteří členové VRP jako riziko pro odhad reálného vývoje ukazatelů jako je spotřeba domácností či zisky a investice firem.

„Realistický odhad pro letošní rok je obtížné učinit. Každý den války, inflačních tlaků či stupňování sankcí může ovlivnit predikce negativně. S ohledem na aktuální data a dostupné informace lze ale prognózu celkově považovat za standardně provedenou a předpoklady v ní uvedené za korektně sestavené,” uvádí Bohuslav Čížek, člen Výboru pro rozpočtové prognózy a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Celé stanovisko VRP k makroekonomické predikci ministerstva financí naleznete zde.

Hodnocení fiskální predikce MF ČR pro rok 2022-2023

Kromě nové makroekonomické predikce ministerstva financí posoudil Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání také dubnovou predikci příjmů sektoru vládních institucí ministerstva financí pro rok 2022-2023. Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění ji označil rovněž za realistickou. Pro toto zařazení hlasovalo 7 ze 7 přítomných členů Výboru.

Výrazná rizika makroekonomického vývoje jak pro 2022, tak pro 2023, se přenášejí i na rozpočtové příjmy. Diskuse se vedly zejména ohledně rostoucí inflace a jejího vlivu na příjmovou stranu rozpočtu. Někteří členové poukazovali na riziko snížení zisku firem, vedoucí k riziku nižších příjmům z DPPO v období 2022-2023. Proti tomu ovšem stojí pozitivní riziko oproti makroprognóze většího zvýšení objemu platů a mezd, zvedajícího rychleji sociální pojistné.

Tvůrcům prognózy rozpočtových příjmů se podařilo udržet konsistenci s odhadovaným vývojem makroekonomických parametrů. Výše rozpočtových příjmů je tak zatížena riziky plynoucími z odchylek od makroekonomického scénáře, spíš než nesprávného odhadu vazeb mezi makrem a rozpočtovými příjmy,” říká Pavel Sobíšek, předseda Výboru pro rozpočtové prognózy a hlavní ekonom UniCredit Bank.

Obě nová stanoviska Výboru pro rozpočtové prognózy najdete v plném znění včetně zdůvodnění v příloze tohoto e-mailu.

Celé stanovisko VRP k fiskální predikci ministerstva financí je k dispozici zde.

Více o Výboru pro rozpočtové prognózy zde.