Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil novou predikci ministerstva financí jako realistickou

Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil novou predikci ministerstva financí jako realistickou

V úterý 5. února se uskutečnilo první zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy v tomto kalendářním roce. Členové Výboru projednali lednovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR a posoudili ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2019 a 2020 jako realistickou.

Ve stanovisku, pro jehož přijetí hlasovalo celkem osm z devíti přítomných členů, Výbor dále uvedl, že se makroekonomická prognóza ministerstva jeví jako vnitřně konzistentní a ve většině makroekonomických parametrů odpovídá vývoji, jaký členové očekávají. V diskuzi, která předcházela hlasování o stanovisku, členové Výboru poukazovali mimo jiné i na oboustranná rizika, a to jak ve vnějším prostředí, tak z pohledu domácího vývoje. Nejčastěji zmiňovaným tématem byl trh práce, kde někteří členové očekávají oproti prognóze mírně slabší růst mezd, zároveň ale silnější růst zaměstnanosti. Parametry, jejichž vývoj vidí jednotliví členové odlišně od prognózy ministerstva financí, však nejsou z hlediska celé prognózy zásadní, nebo se odchylky vzájemně kompenzují.

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které následně při sestavování svého rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení Výborem je ministerstvo financí podle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, povinno zohlednit při svých prognózách. Stávající Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu 2018 jmenován hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Místopředsedou Výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Podrobnější informace o Výboru i jeho personálním složení naleznete zde.

Aktuální makroekonomická predikce ministerstva financí byla zveřejněna 30. ledna 2019. Ministerstvo v ní mimo jiné snížilo odhad letošního růstu ekonomiky z listopadových 2,9 procenta na 2,5 procenta. Důvodem je především zhoršující se makroekonomická situace v zahraničí. „Cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem. Zatímco v roce 2018 podle údajů Mezinárodního měnového fondu jejich růst činil 2,4 %, což bylo nejvíce od roku 2010, v roce 2019 by se měl zpomalit na 2,1 %. Ještě rychleji se zpomaluje růst světového obchodu, což je zčásti způsobeno vzrůstajícím napětím v globálních obchodních vztazích. Narůstající politická rizika ovlivňují ekonomický sentiment a mohou dále narušit hospodářský růst a jeho udržitelnost ve střednědobém horizontu. To potvrzují i klesající indikátory důvěry,“ uvádí ministerstvo a upozorňuje také na stále nevyjasněnou otázku vystoupení Spojeného království z Evropské unie.