Vláda schválila návrh NRR na obsazení Výboru pro rozpočtové prognózy na další tříleté období

Vláda schválila návrh NRR na obsazení Výboru pro rozpočtové prognózy na další tříleté období

Vláda ČR na svém jednání dne 26. dubna 2021 schválila návrh Národní rozpočtové rady na obsazení Výboru pro rozpočtové prognózy pro následující tříleté funkční období.

Ve Výboru, jehož úkolem je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí, a to především z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění, tak bude s účinností od 1. května 2021 zasedat osm předních českých ekonomů. Jmenovitě (v abecedním pořadí a s uvedením mateřské instituce v závorce):

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA (Svaz průmyslu a dopravy),
Ing. Petr Král (Česká národní banka),
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA (Hospodářská komora),
Ing. Martin Kupka, CSc. (ČSOB),
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. (Českomoravská konfederace odborových svazů)
PhDr. Mgr. Jakub Seidler, Ph.D. (ING Bank)
RNDr. Pavel Sobíšek (UniCredit Bank)
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA (Komerční banka)

Předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy bude i po dobu následujících tří let RNDr. Pavel Sobíšek, jenž tuto funkci zastává již od vzniku Výboru pro rozpočtové prognózy v roce 2018. Více informací o Výboru pro rozpočtové prognózy je k dispozici zde. Materiály na dosavadní jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a jeho stanoviska jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.