Vláda představila Národní investiční plán na příštích 30 let. Jsou v něm projekty za 8 bilionů korun

Vláda představila Národní investiční plán na příštích 30 let. Jsou v něm projekty za 8 bilionů korun

Vláda v pondělí na svém posledním zasedání v tomto kalendářním roce představila Národní investiční plán. Jde o dokument, jenž obsahuje téměř 20 000 projektů, do nichž by v období do roku 2050 mělo plynout 8 bilionů korun. „Smyslem Národního investičního plánu je shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě. Vytvoří se zásobník investičních projektů, který by měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové aktualizovat a z něj vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí,“ uvádí premiér Andrej Babiš v úvodu dokumentu.

Více než tři čtvrtiny celkové částky, zhruba 6 bilionů korun, je určeno na investiční akce v oblasti dopravy, jako je například výstavba či modernizace dálnic a železnic. Plán dále počítá s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně a s celou řadou dalších investic v nejrůznějších oblastech.

Ačkoli Národní investiční plán pracuje s konkrétními částkami, není v tuto chvíli podle člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla možné korektně vyhodnotit jeho dopad na veřejné finance. „Je to skutečně seznam potenciálních projektů s velice hrubými odhady. A chybí tam nějaký časový harmonogram, to znamená, kolik v jakém roce bude utraceno, takže v této fázi zatím nelze vyhodnotit, do jaké míry to je či není realistické,“ řekl Pavel v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Plán podle Jana Pavla zároveň v tuto chvíli postrádá dostatečnou prioritizaci jednotlivých projektů, ačkoli je v něm uvedeno, že roztřídění projektů podle potřebnosti a důležitosti bude následovat. Člen Národní rozpočtové rady zároveň dodává, že obdobné dokumenty v zahraničí pracují s kratším časovým horizontem. Nejčastěji jde o pět až deset let, což je období, ve kterém ještě lze určitým způsobem odhadnout míru připravenosti projektu.

Z hlediska dlouhodobého růstu české ekonomiky je podle Národní rozpočtové rady důležité, aby investice směřovaly k dokončení základní infrastruktury a uzavření mezery, která v tomto ohledu v tuzemsku ve srovnání se západními zeměmi stále existuje. „Dále je vysoce vhodné, aby investice nekolísaly s hospodářským cyklem. Investiční peníze se totiž stávají často obětí šetření v krizovějších obdobích, což ale vede k tomu, že fiskální politika nevyhazuje hospodářský cyklus, ale ještě ho podporuje,“ uvedl Pavel s tím, že toto není problém jen České republiky, ale většiny západních států.