Vláda navrhla na předsedu NRR Mojmíra Hampla

Vláda navrhla na předsedu NRR Mojmíra Hampla

Novým předsedou Národní rozpočtové rady se má podle Vlády ČR stát Mojmír Hampl, dosavadní člen Rady. O návrhu vlády bude v nejbližší době rozhodovat Poslanecká sněmovna.

Děkuji vládě za důvěru a vážím si ji, jakkoli si uvědomuji, že ani ti, kteří mi ji dali, možná nebudou v příštích letech slyšet rádi pravdu, kterou jim Národní rozpočtová rada o stavu veřejných financí bude říkat, uvádí Mojmír Hampl.

Mojmír Hampl ve funkci předsedy Rady nahradí Evu Zamrazilovou, která byla od 1. července jmenována viceguvernérkou České národní banky.

Více o Mojmíru Hamplovi zde: https://unrr.cz/clenove-narodni-rozpoctove-rady/