Vláda chce kvůli dopadům pandemie koronaviru změnit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. NRR považuje úpravu za nadbytečnou

Vláda chce kvůli dopadům pandemie koronaviru změnit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. NRR považuje úpravu za nadbytečnou

Vláda ČR na svém mimořádném jednání ve středu 1. dubna schválila návrh změny zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Podstatou návrhu je razantní zvýšení maximálně přípustných celkových výdajů sektoru veřejných institucí pro roky 2021-2027. Důvodová zpráva vládního návrhu zákona uvádí, že pokud by nebyla tato úprava schválena, musela by vláda v případě nyní očekávaného prudkého propadu ekonomiky v roce 2020 nastavit fiskální politiku v roce 2021 výrazně restriktivně. To by podle důvodové zprávy s největší pravděpodobností vyvolalo opětovnou recesi.

Národní rozpočtová rada ve svém dnes publikovaném vyjádření s takovou argumentací nesouhlasí a považuje navrženou úpravu za nadbytečnou. Už stávající znění zákona totiž vládě umožňuje vládě vhodně a dostatečně masivně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla vázána limity danými pravidly rozpočtové odpovědnosti.

Členové Národní rozpočtové rady si uvědomují, že stávající situace vyžaduje především rychlost a akceschopnost, na druhou stranu ale není možné v režimu legislativní nouze přijímat za každou cenu i změny, jež nejsou nezbytně nutné k překonání krize.

Navržené rozvolnění fiskální politiky v následujících sedmi letech se mezi nezbytně nutná opatření neřadí. Navíc není zaručeno, že zvýšený fiskální prostor bude využit pouze pro výdajová a příjmová opatření vztahující se k eliminaci ekonomických dopadů „koronavirové“ krize a hrozí tak popření smyslu pravidel rozpočtové odpovědnosti a neopodstatněné otevření prostoru pro nárůst zadlužení sektoru veřejných institucí.

Zákony nejen v oblasti fiskálních pravidel by měly být podle Národní rozpočtové rady platné univerzálně a neměly by pokud možno zohledňovat každou specifickou situaci novými paragrafy, které se vztahují pouze k určitému období či jednomu roku. V této souvislosti Rada zároveň považuje za nevhodné, že návrh změny zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na jejichž dodržování má Rada dohlížet, nebyl s klíčovými aktéry, mezi které dle Zákona patří mimo jiné i právě Národní rozpočtová rada, konzultován, ani jim nebyl tento záměr avizován.

Celé vyjádření Národní rozpočtové rady k vládnímu návrhu změny zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je k dispozici zde.