Veřejný dluh činil na konci loňského roku 34,6 procenta HDP

Veřejný dluh činil na konci loňského roku 34,6 procenta HDP

Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlásila výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.

Sdělení Národní rozpočtové rady bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů dne 4. května 2018 jako předpis 75/2018 Sb. v částce 37.  Ta je celá ke stažení zde.

Leave a reply