Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 

Úřad Národní rozpočtové rady uveřejňuje veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.

Pro účely splnění povinnosti elektronické komunikace včetně možnosti podání nabídek v elektronické podobě může Úřad rovněž využívat jako elektronický nástroj Národní elektronický nástroj.