Vedoucí Úřadu Rady

Vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady

 

V čele Úřadu Národní rozpočtové rady stojí vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady, kterého jmenuje a odvolává Národní rozpočtová rada. Vedoucí je přímo podřízen předsedovi Národní rozpočtové rady.

Pravomoci vedoucího Úřadu Národní rozpočtové rady

Ve vztahu k Radě:
Koordinuje a kontroluje plnění úkolů vyplývajících z plánu práce Rady. Odpovídá za přípravu programu práce Rady a kontroluje plnění přijatých usnesení Rady. Vytváří předpoklady pro plynulý chod práce Rady.

Ve vztahu k Úřadu Rady:
Vedoucí Úřadu Rady vykonává činnosti spojené s organizačním, personálním a věcným řízením úřadu.

Od 15. 2. 2018 je vedoucím Úřadu Rady Mgr. Jakub Holas.

Kontakt:
tel.: +420 277 771 010
e-mail: jakub.holas@unrr.cz