Úřad Rady

O Úřadu Národní rozpočtové rady

 

Spolu s Národní rozpočtovou radou vznikl na základě zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Úřad Národní rozpočtové rady, který zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady.

Úřad Národní rozpočtové rady má dvě základní organizační jednotky (sekce) – administrativní a analytickou, jež jsou obě přímo podřízeny vedoucímu Úřadu Národní rozpočtové rady. Sekce analytická se dále dělí na Útvar makroekonomických analýz a Útvar fiskálních analýz

Úřad Národní rozpočtové rady je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Výdaje na činnost Národní rozpočtové rady a Úřadu Národní rozpočtové rady jsou hrazeny ze samostatné kapitoly státního rozpočtu.