ÚNRR vydal novou studii věnovanou ekonomickým dopadům pandemie Covid-19 a přehledu opatření, jež vlády ve světě nyní přijímají

ÚNRR vydal novou studii věnovanou ekonomickým dopadům pandemie Covid-19 a přehledu opatření, jež vlády ve světě nyní přijímají

Téměř celý svět v současnosti čelí šíření viru SARS-CoV-2, jenž vyvolává nemoc označovanou jako COVID-19. Situace, která zasáhla jak zdravotnický systém, tak ekonomiky postižených států je v mnoha ohledech bez-precedentní. Zpětný pohled na největší hospodářské krize moderní historie ukazuje, že ačkoliv během nich došlo k výrazným propadům ekonomické aktivity či dlouhotrvajícím stagnacím, při žádné z nich nebyla takřka ze dne na den omezena značná část ekonomické aktivity. S ohledem na historii České republiky je současná krize unikátní také v tom, že se v ní objevuje kombinace vnitřního šoku spojeného s uzavřením některých provozoven služeb, maloobchodu a přerušením výroby a vnějšího šoku souvisejícího s narušením dodavatelsko-odběratelských řetězců a s propadem zahraniční poptávky.

Nová informační studie Úřadu Národní rozpočtové rady Ekonomické dopady a možná hospodářsko-politická řešení pandemie COVID-19 se zaměřuje na dopady pandemie ve dvou rovinách. V první části studie jsou shrnuty závěry zahraničních studií a článků, které se problematice dopadů pandemie věnovaly. Druhá část pak přináší přehled opatření hospodářských politik některých národních vlád v reakci na tuto pandemii. „Účelem studie není daná opatření hodnotit, nýbrž poukázat na rozsah jejich ekonomických dopadů,“ uvádějí autoři textu Pavel Morda a Ondřej Šíma.