TZ: Výbor pro rozpočtové prognózy vydal stanoviska k listopadovým prognózám MF

TZ: Výbor pro rozpočtové prognózy vydal stanoviska k listopadovým prognózám MF

16. listopadu 2022, Praha – Výbor pro rozpočtové prognózy (Výbor) na svém jednání v úterý dne 15. listopadu 2022 hodnotil listopadové predikce Ministerstva financí ČR pro roky 2022-2023. Tyto predikce nebudou, na rozdíl od srpnových, použity v rozpočtovém procesu.

Hodnocení makroekonomické predikce MF ČR pro rok 2022-2023

Výbor vyhodnotil listopadovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR pro roky 2022-2023 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo všech 5 přítomných členů. Celé stanovisko zde

Členové Výboru se shodli, že nová makroekonomická prognóza Ministerstva financí ČR se posunula oproti té srpnové k méně příznivému výhledu pro příští rok, což je v souladu se současným očekáváním členů Výboru, jakož i se směrem revizí dalších institucí na trhu. Obdobně jako během srpnového jednání, i nyní všichni členové Výboru zdůrazňovali značnou míru nejistoty budoucího vývoje, která komplikuje tvorbu odhadů a přináší vyšší pravděpodobnost odlišného ekonomického vývoje. Detaily prognózy ministerstva někteří členové vyhodnotili jako mírně odlišné od vlastních očekávání, a to oběma směry. Jde však o rozdíly, které je možné v kontextu současných rizik akceptovat. Často zmiňovaná nejistota plynula například z vývoje položky zásob a navazujícího zrychlení exportní aktivity v příštím roce, či míry propadu spotřeby domácností v souvislosti s růstem cen energií.

„Nová prognóza ministerstva financí byla oproti té srpnové pozměněna směrem k méně příznivému vývoji tuzemské ekonomiky v příštím roce, což odpovídá současnému trendu revizí celé řady dalších prognóz pro ČR. Celkově se nová prognóza ministerstva pohybuje v obrysech, které se na trhu očekávají, a z toho důvodu ji tak Výbor vyhodnotil jednomyslně jako realistickou,“ komentuje makroekonomickou prognózu ministerstva financí Jakub Seidler, místopředseda Výboru a hlavní ekonom České bankovní asociace.

Hodnocení fiskální predikce MF ČR pro rok 2022-2023

Kromě nové makroekonomické predikce ministerstva financí posoudil Výbor na svém zasedání také listopadovou predikci příjmů sektoru vládních institucí ministerstva financí pro rok 2022-2023. Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění ji označil za realistickou. Pro toto zařazení hlasovalo 5 z 5 přítomných členů Výboru. Celé stanovisko zde.

Členové Výboru se při hodnocení fiskální prognózy ministerstva financí shodli, že disponují dostatečnými informacemi pouze k hodnocení tradiční predikce standardních daňových příjmů a pojistného na sociální a zdravotním pojištění. Jejich stanovisko proto neposuzuje realističnost odhadu daně z neočekávaných zisků, jakož ani dalších mimořádných položek, jejichž zahrnutí mezi příjmy sektoru vládních institucí je vázáno na dokončení legislativního procesu.

Výbor jednomyslně konstatoval, že se zdá být odhad výběru standardních daní v dobrém souladu s makroekonomickou prognózou ministerstva financí. Uvedené tvrzení platí jak pro predikci výběru standardních daní jako celku, tak pro jeho jednotlivé položky. Někteří členové zmínili, že jejich vlastní odhady pro rok 2023 jsou lehce vyšší pro sociální pojistné s tím, že vidí opačné riziko u výběru DPH či DPPO. V souvislosti s predikcí výběru DPPO bylo upozorněno na zvýšené riziko nepřesnosti, související s plánovanými odvody z prodeje elektřiny, které mají snižovat daňový základ.

„Výbor vyhodnotil jako realistickou predikci příjmů vládních institucí ve standardních daňových položkách. Abstrahoval přitom od daně z neočekávaných zisků a dalších mimořádných položek. Členové Výboru se shodli, že ohledně mimořádných příjmů panuje taková nejistota, která neumožňuje jejich predikci kvalifikovaně posoudit,“ shrnuje hodnocení fiskální prognózy ministerstva financí Pavel Sobíšek, předseda Výboru a hlavní ekonom UniCredit Bank.

Závěrem Výbor zpětně vyhodnotil makroekoprognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2021 z hlediska jejich naplnění a přijal stanovisko, že se v celém tříletém období dobře shodovaly s prognózami a výhledy členů Výboru. „Členové Výboru se shodli, že prognózy ministerstva financí pro rok 2021 dobře zohlednily všechny tehdy dostupné informace a vytvořily konsistentní obrázek, který se shodoval s výhledy jednotlivých členů Výboru,“ uzavřel diskuzi Výboru se zástupci ministerstva financí Pavel Sobíšek, předseda Výboru. Celé stanovisko zde.

Více o Výboru pro rozpočtové prognózy zde.