Tématem vědeckého grémia ČBA byly veřejné finance

Tématem vědeckého grémia ČBA byly veřejné finance

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová se tento týden zúčastnila zasedání vědeckého grémia České bankovní asociace. Členům grémia z řad ekonomů, specialistů na finanční sektor, či právníků, ve své prezentaci představila pohled Národní rozpočtové rady na střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Ve své přednášce mluvila mimo jiné i o střednědobých rizikových scénářích, které ukazují, jak by se pravděpodobně vyvíjelo primární saldo státního rozpočtu a dluh sektoru veřejných institucí, pokud by Česko zažilo tříleté období stagnace nominálního HDP či v mírnější variantě dvouprocentního růstu nominálního HDP. Data ukazují, že by se primární saldo výrazně prohloubilo a zadlužení výrazně vzrostlo.

Další část přednášky byla věnována struktuře držby státního dluhu, ve které se zvyšuje podíl dluhu drženého zahraničními subjekty, či očekávanému vývoji důchodového systému. Právě důchodový systém, jehož saldo bude v příštím půlstoletí výrazně ovlivněno zhoršující se demografickou situací České republiky, bude mít zásadní nepříznivý vliv na dynamiku zadlužení sektoru veřejných institucí. Pokud by nedošlo ke změnám v nastavení výdajových a daňových politik, dluh v poměru k HDP by v roce 2068 se vyšplhal až ke 230 % HDP a ekonomika by se ocitla v dluhové pasti.

Jiná situace by ovšem nastala, pokud bychom od důchodového systému odhlédli a považovali ho za vyrovnaný. V takovém případě by se do roku 2068 vyšplhal dluh sektoru veřejných institucí jen na 60 % HDP, což je méně, než je v současnosti průměr zemí EU.

Vědecké grémium České bankovní asociace se zabývá podmínkami podnikání v bankovnictví a otázkami dlouhodobého rozvoje tohoto sektoru. Závěry vědeckého grémia využívá Česká bankovní asociace k formulování svých strategických cílů a k identifikování možných makroekonomických, právních a dalších rizik.

Foto – ilustrační