Svaz průmyslu a dopravy je proti rychlému navyšování výdajů státního rozpočtu. Má strach, že vyústí ve škrty, které zasáhnou i podnikatele

Svaz průmyslu a dopravy je proti rychlému navyšování výdajů státního rozpočtu. Má strach, že vyústí ve škrty, které zasáhnou i podnikatele

Po setkání s představiteli Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Akademie věd jednali členové Národní rozpočtové rady také se zástupci Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR). I tentokrát byl tématem diskuze s generální ředitelkou SP ČR Dagmar Kuchtovou a ředitelem Sekce hospodářské politiky Bohuslavem Čížkem stav a budoucnost fiskální politiky v Česku. Členové Národní rozpočtové rady se zajímali také o priority Svazu, které by mohly mít významný dopad na státní rozpočet.

Hned v úvodu jednání se obě strany shodly na tom, že nesouhlasí s padesátimiliardovým schodkem státního rozpočtu plánovaným na příští rok. „Vnímáme vysvětlování ministerstva financí, že je schodek způsoben navyšováním investic, ale v dobrých dobách není takový výsledek hospodaření přiměřený,“ uvedla generální ředitelka SP ČR.

Svaz průmyslu a dopravy má obavy z toho, že si stát navykne na vysoké tempo navyšování výdajů, a až se ekonomická situace v Česku začne zhoršovat, zasáhnou škrty i podnikatele. „Stát v praxi reaguje, až když nastane problém, ale to je pozdě. My už teď vidíme, že tempo růstu zisků našich členských firem začalo v průměru klesat. Jak tedy budou zajištěny v budoucnu například investice, když růst příjmů státního rozpočtu zpomalí a vláda slíbila, že nebude zvyšovat daně,“ zeptal se Čížek.

Právě investic se týká jedna z priorit Svazu průmyslu a dopravy, který požaduje, aby stát vypracoval a zveřejnil přehled plánovaných kapitálových výdajů. „V přehledu bychom kromě konkrétních projektů rádi viděli také gesci, termín realizace a zdroj financování, tak aby bylo možné posoudit či alespoň odhadnout multiplikační efekty – tedy nakolik je daná investice smysluplná,“ řekl Čížek. Členové Národní rozpočtové rady zpřehlednění plánovaných investic státu podporují. „Například oprava dálnice D1 je sice nutná, ale není to investice v pravém slova smyslu. Jde pouze o vylepšení stavu něčeho, co už dávno existuje,“ uvedl člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.

Mezi další prioritní požadavky Svazu průmyslu a dopravy směrem ke státu patří:

  • podpora aplikovaného výzkumu, tak, aby byl k dispozici dostatek prostředků na projekty, které se státnímu rozpočtu vrátí,
  • investice do dopravní infrastruktury či podpora vysokorychlostního internetu,
  • kompenzace nákladů, které firmám vzniknou zrušením takzvané karenční doby (znovuzavedení vyplácení nemocenské i po dobu prvních tří dnů nemoci),
  • programy na podporu exportu včetně misí či podpory od Exportní a garanční pojišťovací společnosti a České exportní banky tak, aby české firmy nepřicházely například o východní trhy, kde mají dobré jméno,
  • zamezení plošnému zvyšování mezd ve státní správě při rostoucím počtu úředníků.

Samostatnou kapitolou, která se objevuje ve jednáních Národní rozpočtové rady s nejrůznějšími organizacemi, a výjimkou nebyla ani v debatě se SP ČR, je efektivita státní správy. Firmy sdružené ve Svazu průmyslu a dopravy se potýkají se zvyšující se administrativní zátěží, a proto by uvítaly urychlenou digitalizaci státní správy a zmírnění tlaku ze strany finanční správy, jejíž kontroly jsou podle generální ředitelky SP ČR Dagmar Kuchtové nepřiměřené a někdy hraničí i se šikanou. Svaz průmyslu a dopravy zároveň podporuje spuštění dalších fází elektronické evidence tržeb, které z jeho pohledu zajistí narovnání podmínek na trhu.