STUDIE: Zdroje dat o hospodaření zdravotních pojišťoven

STUDIE: Zdroje dat o hospodaření zdravotních pojišťoven

Cílem této studie je popsat zdroje dat o hospodaření zdravotních pojišťoven a hledat vazby mezi těmito
jednotlivými zdroji s cílem vyvodit závěry pro možnosti predikce výsledků hospodaření. Jedna
kapitola studie je věnována tématice fondů zdravotních pojišťoven.

Celou studii si můžete přečíst zde.