Studie: Vývoj státního dluhu České republiky

Studie: Vývoj státního dluhu České republiky

Státní dluh České republiky již druhý rok v řadě narostl o více než 400 mld. Kč a na konci roku 2021 dosáhl výše 2 466 mld. Kč. V relativním vyjádření zadlužení vzrostlo o 12 procentních bodů z 28,3 na 40,3 % HDP.

Z důvodu růstu státního dluhu a refinancováním současného dluhu do splatnosti byla v letech 2020 a 2021 také velmi vysoká potřeba financování. Česká republika na finančních trzích v tomto období emitovala státní dluhopisy ve výši 1 300 mld. Kč. Přitom průměrná roční potřeba financování od roku 2008 do roku 2019 činila pouze 316 mld. Kč.

V porovnání s ostatními státy EU je zadlužení v poměru k HDP v Česku stále na relativně nízké úrovni a řadí Českou republiku na pomyslnou šestou příčku a to i přes to, že se dluh sektoru vládních institucí zvýšil z hodnoty 30,1 % HDP v roce 2019 na 41,9 % HDP v roce 2021 a jedná se tak o (nadprůměrný a v EU nejvyšší) nárůst o 11,8 procentních bodů v průběhu dvou let.

Více informací a dat o vývoji státního dluhu ve studii zde.