Studie: Vývoj počtu zaměstnanců v sektoru vládních institucí

Studie: Vývoj počtu zaměstnanců v sektoru vládních institucí

Sektor vládních institucí zaměstnává v České republice nezanedbatelnou část pracovní síly. Často se ozývají hlasy politické reprezentace i široké veřejnosti volající po zvýšení jeho efektivnosti a potřebě realizovat úspory napomáhající dosažení cílů fiskální konsolidace. Doposud však v českém prostředí chyběla komplexní informace o detailní struktuře zaměstnanosti v tomto institucionálním vymezení, které je mezinárodně srovnatelné a relevantní pro rozpočtový dohled Evropské unie.

Cílem studie je zanalyzovat celkový počet zaměstnanců v sektoru vládních institucí, tj. zaměstnanců financovaných z veřejných zdrojů a jeho vývoj v letech 2016 až 2021, a eventuálně ukázat potenciál pro přípravu konsolidační strategie veřejných financí v této oblasti.

Ze studie mimo jiné vyplývá, že na konci roku 2020 pracovalo v sektoru vládních institucí 930,1 tisíc fyzických osob, které byly z hlediska zaměstnání přepočítány na 867,4 tisíce plných úvazků. Na celkovém průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v ekonomice se tedy vládní sektor v roce 2020 podílel cca 21,8 %. Ve srovnání s 2017 došlo k zvětšení jeho takto vyjádřené velikosti o cca 1,2 procentního bodu.

Více informací naleznete ve studii zde.