Studie: Výdaje státu na příspěvek na penzijní připojištění

Studie: Výdaje státu na příspěvek na penzijní připojištění

Český důchodový systém je založen především na povinném základním důchodovém pojištění, které je dávkově definované a financované na základě průběžného principu, kdy jsou důchody vypláceny z příspěvků ekonomicky aktivních obyvatel (tzv. první pilíř důchodového pojištění). Vedle tohoto pilíře funguje již od roku 1994 dobrovolný doplňkový pilíř penzijního pojištění se státním příspěvkem. Tento systém je příspěvkově definovaný a financovaný kapitálově (fondově), kdy jeho účastníci jeho prostřednictvím spoří přímo na své vlastní budoucí důchody. Dobrovolný pilíř bývá označován jako třetí pilíř důchodového spoření.

Cílem této studie je především představit metodiku projekce výše státního příspěvku na penzijní pojištění v horizontu příštích 50 let. Pro tuto projekci používáme předpoklad nezměněného nastavení podpory důchodového spoření. Ve studii tak neřešíme problémy třetího pilíře zmíněné v předchozím odstavci ani otázku efektivnosti státem vynakládaných prostředků na podporu spoření v tomto pilíři.

Studii si můžete přečíst zde.