Studie: Nezávislé fiskální instituce

Studie: Nezávislé fiskální instituce

Pojem nezávislé fiskální instituce (IFI) byl ve světovém měřítku ještě před dvěma dekádami znám pouze relativně úzkému okruhu osob. To se změnilo s propuknutím světové finanční krize v roce 2008 a následně s dluhovou krizí některých evropských ekonomik.

Tyto krize se staly důvodem a politický trh příčinou toho, že se zvýšil tlak na udržitelný vývoj veřejných financí. Monitorování veřejných financí tak bylo svěřeno IFI, jejichž masivní rozšíření spadá právě do období po roce 2008. Do této „vlny“ rozšiřování se řadí též Česká republika, která svoji IFI, tzv. Národní rozpočtovou radu, založila až v roce 2018. Ačkoliv se IFI mezi sebou liší v mnoha charakteristikách (právní ukotvení, institucionální uspořádání, velikost, svěřené úkony apod.), tak za hlavní důvod vzniku IFI je považováno prosazování vyšší transparentnosti veřejných financí a sledování jejich udržitelnosti ve středním a dlouhém období.

Cílem této studie je představit IFI z teoretického i praktického hlediska, a to se zaměřením na země EU.

Více viz studie zde.