Studie: Hospodaření územních samosprávných celků – vč. analýzy zdrojů dat a finančního majetku

Studie: Hospodaření územních samosprávných celků – vč. analýzy zdrojů dat a finančního majetku

Tato studie se zabývá finančním majetkem územních samosprávných celků a také analýzou datových zdrojů o hospodaření územních samosprávných celků (resp. všech institucionálních jednotek zařazených do subsektoru místních vládních institucí).

Územní samospráva je forma veřejné moci, která v České Republice existuje ve dvou stupních. Základní jednotkou územní samosprávy je obec, vyšším stupněm jsou kraje. Rámec hospodaření územních samosprávných celků je vymezen v zákoně o obcích a v zákoně o krajích. Dle zákona o hlavním městě Praze jsou územními samosprávnými celky také městské části hlavního města Prahy.

Ze studie je mj. patrné, že územní samosprávné celky hospodaří již 10 let s přebytkem, který v minulém roce (2021) dosáhl 41,2 mld. Kč. Z toho přebytek krajů dosáhl 17,3 mld. Kč, dále 16 mld. Kč Hlavního města Prahy a 7,9 mld. Kč ostatních obcí. S tím je spojený také růst krátkodobého finančního majetku, který u obcí a krajů dosáhl 298 mld. Kč v roce 2021, z toho 256,3 mld. Kč disponují obce. Výše aktiv obcí pak dosáhla 2 580 mld. Kč. Celkem 799 obcí (cca. 12,8 % všech obcí) disponovalo s krátkodobými úsporami ve výši větší, než je trojnásobek jejich ročních celkových výdajů.

Provedená analýza dále ukazuje, že zvyšování úspor nepředstavuje příslib nárůstu budoucí investiční aktivity.

Více informací naleznete ve studii zde.