Státní rozpočet v květnu prohloubil schodek. Dílčí výsledek je nejhorší od roku 2012.

Státní rozpočet v květnu prohloubil schodek. Dílčí výsledek je nejhorší od roku 2012.

Státní rozpočet vykázal na konci května schodek 50,9 miliardy korun. Jde o nejhorší květnový výsledek od roku 2012, kdy schodek po prvních pěti měsících roku činil 79,05 miliardy korun. Ve srovnání s letošním dubnem je pak květnový výsledek o 21 miliard korun horší, meziročně pak propad činí 28 miliard korun. Podle ministerstva financí meziroční srovnání nepříznivě ovlivňuje fakt, že v průběhu prvních pěti měsíců loňského roku získal státní rozpočet mimořádné prostředky ve výši 20,7 miliardy korun z evropských fondů, které se vztahovaly ještě k programovému období 2007-2013. „Navíc se v letošním roce projevuje vyšší schopnost realizovat společné programy EU, kdy výdaje na tyto programy zatím dosáhly 47,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst téměř o 37 %,“ uvádí na svém webu ministerstvo.

Kromě evropských fondů má letos podle ministerstva financí na meziroční zhoršení vliv také předfinancování řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v prvních pěti měsících roku. „Například transfery státním fondům byly vyplaceny z více než 54%, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo již 61 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 59 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 51 % plánované částky, tedy meziročně o 6,7 mld. Kč více. A rozpočtům územní úrovně již bylo převedeno bezmála 49 % letošního rozpočtu běžných transferů (meziročně o cca 13 mld. více) a 69 % investičních transferů (o 5 mld. více),“ uvádí resort.

Čerstvá data ministerstva financí o pokladním plnění státního rozpočtu ukazují, že daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení za prvních pět měsíců dosáhly bezmála půl bilionu korun a meziročně se zvýšily o 7 procent. Nejdynamičtěji rostla daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (13,7 %), solidní růst vykázala také nejvyšší příjmová položka – pojistné na sociální zabezpečení (8,7 %). Výběr daně z přidané hodnoty se meziročně zvýšil o 3,7 procenta.

Zatímco celkové příjmy vzrostly meziročně o 7 %, výdaje se ve stejném období zvýšily o 11,6 %. Největší objem z tohoto nárůstu připadá na sociální dávky (meziročně + 8,3 %), zejména pak na důchody (9,3 %) či platy v regionálním školství. Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily o 47,3 procenta a zatím dosáhly 34,4 miliardy korun.

graf zdroj: MF ČR