Státní rozpočet ke konci srpna prohloubil schodek na 15 miliard korun

Státní rozpočet ke konci srpna prohloubil schodek na 15 miliard korun

Schodek státního rozpočtu se v srpnu zvýšil ve srovnání s koncem předchozího měsíce o téměř 6 miliard korun na 15,4 miliardy. Meziročně je pak výsledek horší o více než 30 miliard korun.

Podle ministerstva financí je mimo jiné důvodem to, že v prvních měsících loňského roku státní rozpočet získal mimořádně téměř 21 miliard korun z evropských fondů ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Po očištění o tyto vlivy je podle ministerstva saldo meziročně horší o 10,5 miliardy korun. „Očistíme-li příjmy a výdaje o peníze z EU, je deficit srovnatelný. Daňové příjmy však mírně zaostávají a je velmi pravděpodobné, že se nepodaří naplnit původní očekávání. To však nemusí vést k horšímu deficitu, protože patrně za očekáváním skončí také investiční výdaje, alespoň prozatím to data naznačují,“ uvedl v reakci na nová data hlavní ekonom ING Bank a místopředseda Výboru pro rozpočtové prognózy Jakub Seidler.

Celkové příjmy státního rozpočtu za prvních osm měsíců roku dosáhly 969,8 miliardy korun, meziročně o 7,7 % více. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení pak ke konci srpna činily 845,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 6,3 %. „Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla opět daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,8% tempo spolu s 8,2% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 38,2 mld. Kč,“ uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Výdaje státního rozpočtu ke konci srpna činily 985,18 miliardy korun, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 11,2 procenta. Z hlediska objemu se na tomto nárůstu nejvíce podílely výdaje na sociální dávky (meziročně +30 miliard korun), zejména na důchody. O více než 20 miliard korun (41,4 %) pak meziročně vzrostly kapitálové výdaje.

Na celý rok 2019 je schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun.

Zdroj: MF ČR