Státní rozpočet byl ke konci února ve schodku 27 miliard korun. Jde o nejhorší únorový výsledek od roku 1993

Státní rozpočet byl ke konci února ve schodku 27 miliard korun. Jde o nejhorší únorový výsledek od roku 1993

Celkové letošní výdaje státního rozpočtu byly ke konci února o 27,4 miliardy korun vyšší než jeho příjmy. Jednalo se tak o nejhorší únorový výsledek v samostatné historii České republiky. Schodek se ve srovnání s koncem ledna zvýšil o bezmála 19,5 miliardy korun. Meziročně je pak výsledek horší o 7,5 miliardy.

Zatímco tempo plnění výdajů státního rozpočtu se v prvních dvou měsících letošního roku vyvíjelo zhruba stejně jako loni, tempo plnění příjmů za rokem 2019 zatím zaostává. Patrné to bylo například na příjmech ze spotřební daně z tabákových výrobků, kde se pravděpodobně projevil efekt předzásobení prodejců i spotřebitelů v souvislosti se zvýšením sazby této daně k 1. 1. 2020. „Zvýšení sazeb u spotřební daně z tabákových výrobků se z důvodu doprodeje tabákových výrobků s původní sazbou projeví až během roku. Proto v počátečních měsících nelze vyloučit výkyvy v inkasu,“ uvádí v tiskové zprávě k pokladnímu plnění státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR. O téměř šest miliard korun méně než loni stát za první dva měsíce roku obdržel z Evropské unie.

O něco příznivěji než loni se naopak vyvíjelo tempo plnění příjmů z dvou objemově nejvýznamnějších položek státního rozpočtu – pojistného na sociální zabezpečení a DPH. Ani to však není důvodem k přílišnému optimismu. „Inkaso daně z přidané hodnoty pozitivně ovlivnil vyšší počet pracovních dnů a loňská únorová výplata mimořádné vratky, která tak snížila srovnávací základnu,“ uvedl resort. Tempo plnění příjmů z DPH i z pojistného na sociální zabezpečení je navíc nižší než v letech 2018 i 2017.

Státní rozpočet na rok 2020 byl schválen stejně jako loni s deficitem 40 miliard korun. Loni se však státu podařilo naplánovaný výsledek překonat, když saldo na konci roku činilo -28,5 miliardy korun. Zopakovat podobný výsledek i letos bude podle analytiků obtížnější. Stát sice může na konci roku počítat se 16 miliardami korun navíc díky prodloužení lhůty pro vratky DPH ze 30 na 45 dní, na druhou stranu ale narůstají rizika pro státní rozpočet směrem dolů. Tím nejzásadnějším je v tuto chvíli epidemie onemocnění COVID-19, jež nepříznivě ovlivňuje světovou ekonomiku, na kterou je Česko jako malá exportně orientovaná země úzce navázané.

Úvodní graf: MF ČR