StatistikyO Radě

Kdo jsme a co děláme.

Vydáváme

Zprávy. Sdělení. Stanoviska. Komentáře.

Aktuality

Novinky o rozpočtech a fiskální politice.


Rozpočty pod drobnohledem

Slovníček pojmů. Data. Publikace.

Kalendář

Plánované události a termíny.

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

@EZamrazilova v @OtazkyVM: aktuální návrh státního rozpočtu plánuje s deficitem 376 mld. Kč, což je sice méně než původně plánovaných 390 mld. Kč, ale stále více než bylo v "covidovém roce" 2020. Vyšší příjmy byly bohužel opět rozpuštěny do výdajů.