Stát v lednu hospodařil se schodkem 8 miliard korun. Jde o nejhorší výsledek od roku 2003

Stát v lednu hospodařil se schodkem 8 miliard korun. Jde o nejhorší výsledek od roku 2003

Saldo státního rozpočtu dosáhlo v lednu 8 miliard korun, oznámilo dnes ministerstvo financí. Schodek po prvním měsíci roku se v rozpočtu objevil poprvé od roku 2003, kdy deficit činil 10,4 miliardy korun. Loni v lednu státní rozpočet vykázal přebytek 8,8 miliardy korun.

Podle ministerstva financí stojí za výsledkem meziročně horším o bezmála 17 miliard korun více faktorů. „Na výdajové straně sehrála roli platba do rozpočtu EU už za únor (4 mld.), která v loňském lednu neproběhla,“ uvádí například resort na sociální síti twitter. Podrobnější pohled na pokladní plnění státního rozpočtu ukazuje také meziroční propad ve výběru spotřebních daní. Podle všeho se zde projevil efekt předzásobení způsobený zvýšením sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků a lihu od 1. ledna letošního roku.

Příjmy státního rozpočtu v lednu činily 124 miliard korun, což odpovídá 7,9 % částky plánované na celý rok. Loni v lednu přitom stát vybral částku odpovídající 8,3 % rozpočtované částky. Kromě spotřebních daní rozpočet v lednu obdržel meziročně méně peněz také z EU a finančních mechanismů.

Objem výdajů státního rozpočtu v lednu dosáhl 132 miliard korun, což představuje 8,2 % výdajů plánovaných na celý rok. Loni v lednu stát spotřeboval 7,5 % rozpočtovaných výdajů.

Z výsledků pokladního plnění za leden by však nebylo moudré činit předčasné závěry ohledně výsledku za celý rok. Příkladem může být například krizový rok 2009, kdy státní rozpočet v lednu vykázal přebytek 0,5 miliardy korun. Na konci roku však byl výsledkem deficit přesahující 192 miliard korun. V roce 2017 pak při lednovém přebytku 9,1 miliardy korun činil celkový výsledek -6,2 miliardy korun.

Pro Českou republiku a výsledky jejího státního rozpočtu v letošním roce se podle ekonomů nyní jako klíčový jeví budoucí vývoj v zahraničí, zejména pak u našich největších obchodních partnerů, jako je Německo. Již při zveřejnění předchozí makroekonomické predikce loni v listopadu ministerstvo financí upozornilo, že rizika jsou vychýlena směrem dolů, a to především s ohledem na zahraničí. V té době ale ještě nikdo například nevěděl, že v Číně vypukne epidemie nového koronaviru. Nebyla také známa čerstvá data o výsledcích hospodaření zemí eurozóny a podobně. Nová makroekonomická predikce MF ČR, jež alespoň část z nově dostupných informací stihne zohlednit, má být zveřejněna v nejbližších dnech.