Stát hospodařil ke konci dubna s rekordním schodkem. Rozpočet čelí propadu příjmů i vyšším výdajům

Stát hospodařil ke konci dubna s rekordním schodkem. Rozpočet čelí propadu příjmů i vyšším výdajům

Na konci dubna na tom nebyl státní rozpočet ještě nikdy tak špatně jako letos. Deficit dosáhl podle dnes zveřejněných údajů ministerstva financí 93,8 miliardy korun, což znamená meziroční zhoršení o více než 64 miliard korun. „Opatření vlády zaváděná k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19 s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Současně vznikla potřeba vynaložit ze státního rozpočtu mimořádné prostředky na boj proti šíření epidemie a také na podporu ekonomiky,“ uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Příjmy státního rozpočtu se meziročně propadly o 0,6 %, což představuje pokles o zhruba 3 miliardy korun. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová uvedla, že podle jejích propočtů činí propad příjmů ve srovnání s původně schváleným státním rozpočtem na rok 2020 bezmála 59 miliard korun.

Nejvíce patrný je výpadek na daních z příjmů fyzických a právnických osob, naopak největší příjmová položka rozpočtu v podobě pojistného na sociální zabezpečení si zatím udržela meziroční růst (+2,1 %). Vzrostla také částka vybraná na spotřebních daních (+2,4 %). Výběr objemově druhé nejdůležitější daně, kterou je DPH, pak zaznamenal mírný pokles o 1,5 %. „Příjmy rozpočtu jsou a v dalším průběhu roku budou výrazně ovlivněny propadem ekonomického výkonu doprovázeného poklesem zaměstnanosti a nižším než očekávaným růstem platů a mezd se značným dopadem zejména do inkasa daní a pojistného na sociální zabezpečení,“ uvedl resort.

Na straně výdajů došlo k meziročnímu růstu o 12,2 %. Objemově nejvíce se zvýšily výdaje na sociální dávky (meziročně + 21,7 mld. Kč). Největší část nárůstu však připadá na zvýšené důchody a nesouvisí tak s Covid-19. O bezmála 13,5 miliardy se ve srovnání s koncem loňského dubna zvýšily také kapitálové výdaje. Největší část tohoto navýšení připadá na investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury. „Zvýšená potřeba ochranných pomůcek a dalšího materiálu v souvislosti s řešením pandemie koronaviru se projevila v neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích státu (+7,7 mld. Kč). Jen v samotném březnu a dubnu dosáhly nákupy materiálu 7,8 mld. Kč (+5,9 mld. Kč),“ uvádí ministerstvo.

Stát měl letos podle původně schváleného rozpočtu hospodařit se schodkem 40 miliard korun, vláda však rozpočet musela vzhledem k vývoji ekonomické situace již dvakrát revidovat. Podle nyní aktuální verze rozpočtu má schodek na konci roku činit 300 miliard korun.