Schodek státního rozpočtu vzrostl. Ke konci září činil 21 miliard korun

Schodek státního rozpočtu vzrostl. Ke konci září činil 21 miliard korun

Stát v prvních třech čtvrtinách letošního roku hospodařil se schodkem 20,99 miliardy korun. Ve srovnání s koncem srpna se deficit státního rozpočtu zvýšil o necelých 6 miliard korun, meziročně je výsledek horší o téměř 38 miliard. Podle ministerstva financí je jedním z důvodů meziročního zhoršení nepříznivý vliv prostředků z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). „V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši téměř 21 mld. Kč, a to ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013,“ uvádí resort v tiskové zprávě. Po očištění o vliv prostředků z EU a FM dosáhl schodek státního rozpočtu ke konci září 19 miliard korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu činily ke konci září 1103 miliard korun, přičemž inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 968,2 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 61,2 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Na pojistném na sociální zabezpečení stát vybral za prvních devět měsíců letošního roku 410 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 7,9 %. Celoroční plán však počítá s nárůstem o 8,4 % proti skutečnosti roku 2018.

Za plánem zaostává také objemově druhá největší příjmová položka státního rozpočtu, kterou je daň z přidané hodnoty. Výběr DPH ke konci září činil 207,7 mld. Kč, o 4,7 % více než ve stejném období loni. V plánu na celý rok nicméně ministerstvo financí pracuje u DPH s nárůstem výběru o 6,8 %. Naopak nad plánem je v tuto chvíli například výběr daně z právnických osob. Její očekávaný celoroční objem se po třech čtvrtinách roku podařilo naplnit už ze 79 %.

Celkové výdaje státního rozpočtu dosáhly ke konci září 1124 miliard korun. Nejvíce z této částky jde na sociální dávky (449 mld. Kč), zejména pak na důchody (352 mld. Kč). Meziročně rostou také neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně, které v sobě zahrnují mimo jiné i prostředky na školství. „Přestože za sebou máme teprve 3/4 roku, územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím bylo vyplaceno už přes 82 % rozpočtu, neziskovým organizacím pak 87 % rozpočtu. Do rozpočtu EU bylo letos odvedeno už 85 % plánované částky. U těchto transferů lze tedy v poslední třetině roku očekávat zpomalení jejich realizace,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo financí.

Kapitálové výdaje přesáhly 85 miliard korun a byly tak o téměř 40 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Za poslední čtvrtinu roku zbývá ještě vyčerpat téměř 36 % plánovaného objemu na kapitálové výdaje.

Schodek státního rozpočtu byl pro letošní rok schválen ve výši 40 miliard korun. Se stejným deficitem počítá i návrh rozpočtu na příští rok, který již byl odsouhlasený vládou a nyní jej bude projednávat Poslanecká sněmovna.