Schodek státního rozpočtu v červenci klesl, meziročně je ale výsledek horší o 26 miliard

Schodek státního rozpočtu v červenci klesl, meziročně je ale výsledek horší o 26 miliard

Schodek státního rozpočtu ke konci července činil 9,7 miliardy korun. Ve srovnání s koncem června jde o zlepšení, protože před měsícem deficit dosahoval 20,7 miliardy. Přesto jde o nejhorší červencový výsledek od roku 2013. Ve srovnání s koncem loňského července se saldo státního rozpočtu zhoršilo o více než 26 miliard korun. „Meziročně horší výsledek o 26,3 mld. Kč je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů,“ uvedlo ministerstvo financí. Po očištění o tento vliv by podle resortu schodek dosáhl 11,4 miliardy korun, přičemž ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 3,7 mld. Kč.


Zdroj: MF ČR

Daňové příjmy za prvních sedm měsíců roku dosáhly 748,48 miliardy korun, což představuje 56,5 % plánu na celý rok. Sedmi dvanáctinám roku (stavu po sedmi měsících) by přitom odpovídalo plnění ve výši 58,3 %. Pokud tedy mají daňové příjmy na konci roku odpovídat původnímu plánu, bude se jejich plnění muset ve zbývající části roku mírně zrychlit. Největší příjmová položka státního rozpočtu, pojistné na sociální zabezpečení, meziročně vzrostla o 26,3 miliardy korun na 319,3 miliardy. To odpovídá tempu 8,4 %, se kterým rozpočet počítá i na celý rok. Naopak u výběru DPH, které je na straně příjmů státního rozpočtu druhou nejvyšší položkou, se zatím plán růstu plnit nedaří. Inkaso DPH ke konci července meziročně vzrostlo o 3 % na 165,1 miliardy korun, celoroční plán ovšem počítá s růstem o 6,8 procenta. Celkové příjmy státního rozpočtu ovšem na rozdíl od daňových příjmů 7/12 roku odpovídají, vývoj na straně daňových příjmů totiž vykompenzovala situace na straně nedaňových příjmů a transferů, kam spadají například příjmy z fondů EU.

Celkové výdaje státního rozpočtu činily ke konci července 872,98 miliardy korun a rovněž byly o něco nižší než by odpovídalo 7/12 roku. Důvodem je především (každoročně obvyklé) pomalejší čerpání kapitálových výdajů v první části roku. Po sedmi měsících zatím bylo na kapitálových výdajích spotřebováno jen 44,2 % plánovaných celoročních výdajů v této položce. Běžné výdaje se naopak vyvíjejí v souladu s poměrnou částí schváleného rozpočtu. „Na druhou stranu byla v prvních sedmi měsících roku předfinancována již velká část transferů, z nichž některé přechodně ovlivňují i relativně vysoký meziroční růst. Například neinvestiční transfery uzemním samosprávným celkům byly vyplaceny z téměř 68 %. Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím a neziskovým a pod. organizacím byly vyplaceny dokonce z více než 73 %, resp. 76 % rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Největší výdajová položka státního rozpočtu – sociální dávky – vzrostla ke konci července meziročně o 27,6 miliardy korun (8,6 %) na 349,7 miliardy. „Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 23,8 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Výdaje na důchody v roce 2019 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a také procentní výměry důchodů o 1 000 Kč u příjemců důchodů starších 85 let,“ uvádí ministerstvo.

Na celý letošní rok je schválený rozpočet s deficitem 40 miliard korun.