Schodek státního rozpočtu činil na konci května 255 miliard korun, meziročně o skoro 100 miliard více

Schodek státního rozpočtu činil na konci května 255 miliard korun, meziročně o skoro 100 miliard více

Státní rozpočet vykázal na konci května schodek 255 miliard korun, oznámilo dnes v tiskové zprávě Ministerstvo financí ČR. Jen za samotný květen se tak deficit prohloubil o dalších 63 miliard korun. „Ačkoli v posledních týdnech došlo k dílčímu rozvolnění proticovidových opatření a ekonomika se postupně otevírá, tempo prohlubování deficitu státního rozpočtu dosáhlo v květnu zhruba stejné úrovně jako o měsíc dřív,“ upozornila předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Ve srovnání se stejným obdobím loni byl schodek na konci letošního května vyšší dokonce o téměř 100 miliard korun. Podle Zamrazilové je jedním z hlavních důvodů zrušení zdaňování superhrubé mzdy, jež má rozhodující podíl na meziročním propadu příjmů státního rozpočtu.

Celkové příjmy státního rozpočtu se meziročně propadly o 18,66 miliardy korun. Za očekáváním zaostává například výběr DPH i daní z příjmů fyzických i právnických osob. Naopak příjmy z pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 13,5 miliardy korun a překonaly tak plán.

Na meziročním zvýšení deficitu státního rozpočtu o bezmála 100 miliard korun měly však mnohem větší vliv výdaje. „Jejich nárůst byl dán hlavně pokračováním podpůrných programů, transfery do zdravotnictví a sociálního systému a navýšením sociálních dávek, zejména důchodů,“ uvedla Zamrazilová.

Na celý rok 2021 byl schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun. Pokus se očekávání naplní, půjde o vůbec největší deficit v dějinách samostatné České republiky. Dosud rekordní je v tomto ohledu rok 2020, kdy schodek dosáhl 367,4 miliardy korun. Před příchodem koronavirové pandemie byl nejhlubší schodek v roce 2009, a to 192 miliard korun v důsledku světové finanční a hospodářské krize. Na rok 2022 ministerstvo financí navrhuje rozpočet s deficitem 390 miliard korun.