Schodek rozpočtu se letos přiblíží čtvrt bilionu, dluh postupně vystoupá až na 43 % HDP, ukázala studie ÚNRR

Schodek rozpočtu se letos přiblíží čtvrt bilionu, dluh postupně vystoupá až na 43 % HDP, ukázala studie ÚNRR

Pokud se naplní dubnová makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, podle níž má ekonomika letos klesnout o 5,6 %, dosáhne deficit sektoru vládních institucí za rok 2020 zhruba 240 miliard korun. Ukázala to nová studie Úřadu Národní rozpočtové rady Fiskální náklady pandemie COVID-19 v České republice. Ta vyčíslila výpadek daňových příjmů na přibližně 21 miliard korun na každý jeden procentní bod, o který se sníží tempo růstu ekonomiky.

K výpadku příjmů je však třeba přičíst také diskreční opatření vlády na příjmové i výdajové straně, jež ÚNRR nyní odhaduje na 76 miliard korun. „Tento odhad je ale zřejmě nižší, než jaké budou konečné celkové náklady. Neuvažovali jsme programy, které ještě nebyly definitivně schváleny, a u kterých tak v době zpracování studie nebyly známy jejich přesnější parametry,“ uvádí studie.

Autoři studie se kromě fiskálních dopadů pandemie COVID-19 v roce 2020 zabývali také pohledem do příštích let. Jejich simulace ukazuje, že za plného vyčerpání hranic strukturálních deficitů nově definovaných v návrhu novely zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, by dluh vyjádřený jako % HDP vzrostl z úrovně 30,8 % HDP roku 2019 až na téměř 43 % HDP v roce 2026. Hranice 40 % HDP by však byla prolomena již v roce 2022 a úroveň zadlužení by se nad touto hranicí držela až do roku 2028.

Vládní návrh novely zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, předpokládá, že strukturální deficit v roce 2021 může dosáhnout hodnoty až 4 % HDP a v dalších šesti letech by mělo docházet ke zpřísňování této hranice o 0,5 % HDP ročně. Tato změna, se kterou Národní rozpočtová rada nesouhlasí, může mít velmi významné dopady na vývoj dluhu sektoru veřejných institucí. Oproti původní verzi zákona č. 23/2017, která předpokládala strukturální deficity do 1 % HDP, by zvýšení hraniční hodnoty strukturálního schodku navrhované v novele vytvořilo za roky 2021-2027 prostor pro celkem cca 650 mld. Kč dodatečných výdajů (či redukce daňových příjmů). V porovnání s přísnějšími požadavky na strukturální deficit ze strany Evropské komise by za roky 2021-2027 takový prostor činil dokonce 845 mld. Kč.