Poslanci schválili zvýšení schodku státního rozpočtu na půl bilionu korun

Poslanci schválili zvýšení schodku státního rozpočtu na půl bilionu korun

Poslanecká sněmovna ve středu 8. července schválila zvýšení deficitu státního rozpočtu na letošní rok ze 300 na 500 miliard korun. Rozpočtový schodek tak letos vzrostl už potřetí. Původně měl činit 40 miliard korun. První navýšení v souvislosti s koronavirovou pandemií přineslo nárůst deficitu na 200 miliard korun, druhá změna schodek prohloubila o dalších 100 miliard korun.

Ve srovnání s původně schváleným rozpočtem na rok 2020 tak příjmy státu klesnou o více než 213 miliard korun, výdaje se zvýší o 247 miliard. Česko tudíž v roce 2020 zaznamená vůbec nejvyšší rozpočtový schodek ve své historii. Dosavadní nejhorší výsledek státního hospodaření připadal na krizový rok 2009, kdy deficit přesáhl 192 miliard korun.

Spolu se schválením půlbilionového schodku poslanci vyzvali vládu, aby do konce září zpracovala plán konsolidace veřejných financí pro období let 2021 – 2027, tedy stejné období, na které vláda již dříve rozvolnila pravidla rozpočtové odpovědnosti.

Data o pokladním plnění státního rozpočtu za první polovinu roku zveřejněná ministerstvem financí ČR ukazují, že schodek státního rozpočtu na konci června dosáhl 195,2 miliard korun. „Zatímco v předchozích letech bylo tradičně přebytkové hospodaření v měsíci červnu výrazně podpořeno inkasem daní z příjmů právnických osob, v letošním roce převažuje efekt propadu ekonomické aktivity a dopady opatření financované státním rozpočtem na pomoc zaměstnanosti, domácnostem a firmám,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Celkové příjmy státu ke konci června meziročně klesly o 5,9 %, což odpovídá 44,2 miliardy korun. Největší výpadek připadá na daně z příjmů právnických i fyzických osob. Naopak výběr pojistného na sociální zabezpečení, jež je na straně příjmů objemově nejvýznamnější položkou státního rozpočtu, klesl jen mírně.

Výdaje státního rozpočtu po první polovině roku meziročně vzrostly o 130 miliard korun. Největší část nárůstu připadá na sociální dávky (zhruba 40 miliard korun), z větší části se však jedná o dávky, jež nemají přímou souvislost s pandemií Covid-19, jako jsou například důchody nebo rodičovský příspěvek. Meziročně o 24 miliard korun vzrostly neinvestiční transfery podnikatelským subjektům, ve kterých se promítla výplata náhrad mezd v programu Antivirus. O bezmála 19 miliard korun vyšší než stejnou dobou loni byly také kapitálové výdaje.

Ilustrační obrázek: MF ČR