Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020. Schodek má dosáhnout 40 miliard korun

Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020. Schodek má dosáhnout 40 miliard korun

Poslanecká sněmovna ve středu večer schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020. Pro zákon, jenž stejně jako letos počítá se schodkem ve výši 40 miliard korun, hlasovalo celkem 108 poslanců.

Celkové příjmy státního rozpočtu mají dosáhnout 1578,1 miliardy korun, plánované výdaje činí 1618,1 miliardy. Schválený dokument počítá například se zvýšením výdajů na důchody (meziročně + 34,9 mld. Kč), růstem platů zaměstnanců veřejné správy, učitelů a nepedagogických pracovníků či navýšením rodičovského příspěvku ze stávajících 220 000 korun na 300 tisíc. Kapitálové výdaje mají v příštím roce dosáhnout 146,2 miliardy korun, což je o 23,9 miliardy korun více než letos.

Na straně příjmů muselo ministerstvo financí při vytváření návrhu státního rozpočtu na rok 2020 zohlednit očekávané pokračující zpomalení ekonomiky. Růst HDP má podle listopadové makroekonomické predikce resortu v příštím roce dosáhnout 2 %, což je méně než ve všech čtyřech předchozích letech. Na druhou stranu však půjde v evropském kontextu stále o velmi dobrý výsledek, jak Národní rozpočtová rada uvedla včera ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku.

Co se příjmů státního rozpočtu v roce 2020 týče, Rada v dokumentu zároveň upozornila na některé problematické aspekty. Zákon o státním rozpočtu totiž počítá s některými příjmy, jejichž realizace je vázána na schválení jiných zákonů (tzv. daňový balíček). Ty však nejsou ještě schváleny a vzhledem k délce legislativního procesu existuje riziko, že nenabydou účinnosti od 1. ledna 2020.

Státní rozpočet tak byl schválen s příjmy, které nemusí být inkasovány, protože příslušné zákony nemusí být vůbec schváleny, či dojde během jejich projednávání ke změnám se záporným dopadem na očekávané inkaso.

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol na rok 2020 (návrh, v mld. Kč):

301Kancelář prezidenta republiky404 730 280
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 358 947 423
303Senát Parlamentu628 663 638
304Úřad vlády České republiky1 091 826 213
305Bezpečnostní informační služba2 147 315 000
306Ministerstvo zahraničních věcí8 171 302 949
307Ministerstvo obrany75 500 365 700
308Národní bezpečnostní úřad295 080 427
309Kancelář veřejného ochránce práv148 474 064
312Ministerstvo financí23 889 153 719
313Ministerstvo práce a sociálních věcí686 800 038 058
314Ministerstvo vnitra81 519 358 975
315Ministerstvo životního prostředí15 899 438 896
317Ministerstvo pro místní rozvoj26 631 530 110
321Grantová agentura České republiky4 360 546 000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu49 704 100 259
327Ministerstvo dopravy67 972 681 089
328Český telekomunikační úřad2 585 053 062
329Ministerstvo zemědělství56 544 982 069
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy226 467 000 210
334Ministerstvo kultury15 249 131 176
335Ministerstvo zdravotnictví9 250 443 374
336Ministerstvo spravedlnosti31 891 409 426
343Úřad pro ochranu osobních údajů171 776 819
344Úřad průmyslového vlastnictví213 014 292
345Český statistický úřad1 493 382 719
346Český úřad zeměměřický a katastrální3 633 798 122
348Český báňský úřad185 128 512
349Energetický regulační úřad302 164 728
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže258 656 875
355Ústav pro studium totalitních režimů259 348 252
358Ústavní soud233 195 735
359Úřad Národní rozpočtové rady23 669 225
361Akademie věd České republiky6 513 390 450
362Národní sportovní agentura85 923 875
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34 444 691
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání67 310 087
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře22 311 260
374Správa státních hmotných rezerv2 581 804 229
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost445 248 327
376Generální inspekce bezpečnostních sborů452 581 266
377Technologická agentura České republiky4 152 464 850
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost425 317 706
381Nejvyšší kontrolní úřad690 387 855
396Státní dluh43 810 880 286
397Operace státních finančních aktiv400 000 000
398Všeobecná pokladní správa163 150 951 475
 CELKEM1 618 118 723 753

Zdroj: MF ČR