O Úřadu Národní rozpočtové rady

O Úřadu Národní rozpočtové rady

 

Spolu s Národní rozpočtovou radou vznikl na základě zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Úřad Národní rozpočtové rady, který zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady.

Úřad Národní rozpočtové rady má dvě základní organizační jednotky – sekce správní a sekce makroekonomických a fiskálních analýz, jež jsou obě přímo podřízeny vedoucímu Úřadu Národní rozpočtové rady.

Úřad Národní rozpočtové rady je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Výdaje na činnost Národní rozpočtové rady a Úřadu Národní rozpočtové rady jsou hrazeny ze samostatné kapitoly státního rozpočtu.