NRR považuje návrh na další zvýšení rozpočtového deficitu za předčasný, nadměrný a neopodstatněný

NRR považuje návrh na další zvýšení rozpočtového deficitu za předčasný, nadměrný a neopodstatněný

Národní rozpočtová rada dnes vydala svoje vyjádření k návrhu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020, podle které má letošní schodek státního rozpočtu vzrůst na 500 miliard korun. „Vzhledem k nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje by bylo vhodné s případným dalším navyšováním deficitu nad rámec stávajících 300 mld. Kč vyčkat na předběžné údaje o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí a předstihové ukazatele na druhou polovinu roku,“ píše Rada o návrhu, který již schválila vláda.

Podle NRR sice lze akceptovat argument, že by výkon ekonomiky letos mohl být natolik slabý, že skutečně dojde k vyššímu než dosud plánovanému propadu příjmů státního rozpočtu. Samotná změna očekávaných příjmů by však znamenala zvýšení deficitu státního rozpočtu pouze o 63 miliard korun nikoli o celých 200 miliard korun, o něž má deficit vzrůst.

Schodek státního rozpočtu byl letos zvýšen již dvakrát. Z původně plánovaných 40 miliard korun nejprve vzrostl v návaznosti na koronavirovou krizi na 200 miliard, aby byl poté ještě jednou zvýšen na nyní schválených 300 miliard korun. Národní rozpočtová rada se vyjádřila také k tomu, že dodatečné výdaje vláda plánuje použít jako rozpočtovou rezervu bez konkrétního vymezení účelu. „Bylo by žádoucí, aby byl při žádosti o navýšení výdajů specifikován jejich účel včetně rámcových analýz dopadů do ekonomiky. Uvolnění takto vysoké částky bez uvedení konkrétního využití snižuje transparentnost veřejných výdajů a omezuje parlamentní kontrolu,“ stojí ve vyjádření.

Rada kromě toho uvedla, že by bylo vhodné provést analýzu již zavedených stabilizačních opatření z hlediska jejich efektivnosti, neboť některé již přijaté nástroje mohou naopak brzdit oživování ekonomiky. Například jde o prodlužování ošetřovného i v době, kdy už je většinou možné umístit děti do školských zařízení. Rozvíjet a prodlužovat by se pak měla pouze ta opatření, u kterých bude prokázána jejich účinnost a efektivita z hlediska stabilizace ekonomických subjektů zasažených koronavirovou krizí.