Novým členem Národní rozpočtové rady se stane Mojmír Hampl

Novým členem Národní rozpočtové rady se stane Mojmír Hampl

Poslanecká sněmovna dnes na návrh Senátu zvolila novým členem Národní rozpočtové rady Ing. Mojmíra Hampla, MSc., Ph.D. (nar. 1975). Výkonu funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, jež lze očekávat začátkem ledna.

Mojmír Hampl v Národní rozpočtové radě (Radě) doplní doc. Evu Zamrazilovou, předsedkyni Rady, a prof. Jana Pavla. „Mojmír Hampl se v oblasti veřejných financí angažuje dlouhodobě a já věřím, že jeho expertíza a pracovní nasazení budou jedním z klíčů k otevření dialogu s novou vládou, vedoucího k návratu k rozpočtové odpovědnosti a snižování zadlužení Česka,“ uvedla Eva Zamrazilová, předsedkyně Rady.

Svou pracovní karieru Mojmír Hampl zahájil v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze.

„Děkuji senátorům i poslancům za jejich podporu a vloženou důvěru. Slibuji, že budu dělat co bude v mých silách, abychom společně s kolegy z Rady a Úřadu Rady vrátili veřejné finance zpět na udržitelnou dráhu, a to přestože v pandemické době, ve které se nacházíme, to nebude snadný úkol,“ říká Mojmír Hampl, jehož funkční období v Radě potrvá do roku 2028.

Ve smyslu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je Národní rozpočtová rada nezávislým tříčlenným orgánem a skládá se z předsedy a dvou členů, volených Poslaneckou sněmovnou. Předsedu Rady navrhuje poslanecké sněmovně vláda, další členy po jednom Česká národní banka a Senát. Standardní délka funkčního období člena Rady činí 6 let. Nicméně z důvodu průběžné obměny členů a tak zachování kontinuity celého orgánu bylo první funkční období po vzniku Rady v roce 2018 dvěma členům zákonem zkráceno na dva a čtyři roky. V roce 2020 obhájil svůj mandát profesor Jan Pavel, opětovně do funkce navržený ze strany ČNB.

Mojmír Hampl na pozici člena Rady navrhovaného senátem střídá po čtyřech letech prof. Richarda Hindlse. „Richardovi Hindlsovi patří mé velké díky. Zahájit činnost Rady, jakožto i Úřadu Rady, vyžadovalo značné úsilí a pevné nervy a já jsem vděčná, že jsem ho v těchto počátečních letech Rady mohla mít jako svého kolegu po mém boku,“ uzavírá Eva Zamrazilová.